Vores vision om en besøgsgård med masser af dyr, en cafe og B&B - En gård med adgang for alle

Tanker om finansiering og indtjeningsmuligheder af de nye ideer

Finansiering

Det er dyrt at holde dyr.

 

I år har vi afprøvet om der skulle være afsætning til juleænder - og det var der!

 

Vi afsatte 25 stk. hurtigere end vi kunne sige juleand med bruns sovs og kartofler.

 

Hvis vi får 100 ænder til slagtning vil der være ca. 32.000 kr i overskud.

 

Hvilken godt kan dække lønudgifter til dyrepasser.

 

Dyrene er trækplasteret og den afledte gevinsten vil være det salg af entre, mad salg til gæsterne og indtægt fra salg af kødet fra kalvene og evt. lam.

Hvad mere skal der til?

 

Afspærring med "billetkontrol"

I starten kan det evt. bare være en kasse med "indgangsdonation 10 kr." ...??

 

 

Flere dyr, bedre og flere indhegninger

 

Det er dyrt at holde dyr.

 

I år har vi afprøvet om der skulle være afsætning til juleænder - og det var der!

 

Vi afsatte 25 stk. hurtigere end vi kunne sige juleand med bruns sovs og kartofler.

 

Hvis vi får 100 ænder til slagtning vil der være ca. 32.000 kr i overskud.

 

Hvilken godt kan dække lønudgifter til dyrepasser.

 

Dyrene er trækplasteret og den afledte gevinsten vil være det salg af entre, mad salg til gæsterne og indtægt fra salg af kødet fra kalvene og evt. lam.

Finansieringsnoter om æblehaven

 

Det koster ca. 320 kr + moms pr. løbende meter for en sti 1,6 meters bredde.

 

Det koster ca. 250 kr. pr. m2 for blomstereng. (ide: frem for at skrabe af til ny jordblanding kan man lave nogle små forhøjninger ... en slags ø'er)

 

Legeplads 120.000

 

Havearkitekt til både drivhus og æblehaven: 15.000 kr.

 

En type entre til "forlystelsesparken": 5000 kr.

 

Startversionen:

Indhegning / afspærring ind til æblehaven / dyrene / drivhuset

 

Tænker det kan gøres i en skrabet version for 50.000 -

Så kan man tage en entre på 10 kr.

 

Cafe: start med en god kaffeløsning og indkøb af is til salg:

10.000 kr

 

En meget pessimistisk udregning:

Hvis vi åbner for besøgsgård i de weekender der andre aktiviteter: (fra april eller maj afhængigt af vejret)

 

5 weekender: 10 dage

besøgstal: 20 mennesker pr. dag

forbrug: 40 kr pr person

ialt: 8000 i meromsætning

 

Tænker der skal være gratis adgang for mostekunder.

 

Søren og Camilla - Østervang Gård - Harekærvej 17 - Ejby - 4623 Lille Skensved - Tel.61 33 88 83 - Mail: post@oestervang-gaard.dk - Cvr: 29 08 29 52